GLI

 

De BeweegKuur is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).
Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een combinatie van bewegen, voeding en gedrag.

Omdat de GLI een effectieve methode is om gezondheidsriscicoś van overgewicht en/of diabetes te verminderen, wordt het vaak in zijn geheel vergoed vanuit de basisverzekering. Het kost u dus vaak helemaal niets! Wel is het raadzaam dat van te voren nog even na te vragen voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar.

De landelijk opgestelde inclusiecriteria voor de GLI zijn:
1. De patiënt is boven de 18 jaar en voldoet aan één van de landelijk opgestelde inclusiecriteria:
a) personen met een BMI tussen 25 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen);
b) personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m2, met een normale buikomvang, in combinatie met comorbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2);
c) personen met een BMI van 30 kg/m2 en hoger (ook met ‘normale’ buikomvang).

2. De patiënt heeft in dit kalenderjaar geen gebruik gemaakt van diëtiek via de ketenzorg.

3. De patiënt toont voldoende motivatie om aan de GLI deel te nemen.

Het doel van de BeweegKuur is het realiseren van gezondheidswinst bij mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Door de combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering wordt dit gerealiseerd.

Ik zal het programma van Beweegkuur aanbieden met mijn interventie team bestaande uit professionele dietistes en beweegprofessionals.

Een belangrijk aspect binnen de BeweegKuur GLI is dat wordt getracht gedragsverandering te realiseren door Motivational Interviewing. Hierin heeft de deelnemer de regie. Hij of zij stelt zélf doelen en neemt zélf beslissingen in samenspraak met de zorgprofessional.Programma eerste jaar

Voorafgaand aan het BeweegKuur programma heeft de patiënt een intakegesprek met de leefstijlcoach. Tijdens de behandelfase, het eerste jaar van de BeweegKuur, krijgt de patiënt:

• Individuele begeleiding van een leefstijlcoach (7 keer);

• Groepsbijeenkomsten met een beweegprofessional (2 keer);

• Groepsbijeenkomsten met een voedingsprofessional (3 keer);

• Een individueel beweegplan;

• Een individueel voedingsplan.

Programma tweede jaar

In het tweede jaar, het onderhoudsjaar, krijgt de patiënt:

• Individuele begeleiding van een leefstijlcoach (5 keer);

• Groepsbijeenkomsten met een voedingsprofessional (3 keer);

• Begeleiding naar het lokale beweegaanbod van de beweegprofessional;

• Begeleiding bij terugval van een beweegprofessional.


De begeleiding van de deelnemers is op maandag, dinsdag en donderdag in Lansingerland en op woensdag in Rotterdam.

Meer informatie over de Beweegkuur kunt u vinden op de website van het huis van beweging.